Om dokumentet

For alle dokumenter i Lovdata Pro finnes det basisinformasjon. For å finne denne basisinformasjonen om dokumentet du står i, klikker du på Om dokumentet (informasjonsikon) øverst til høyre i verktøymenyen: 

Info. Ikon.

Det vil nå åpne seg et nytt vindu med referanseopplysninger om dokumentet, samt stabil lenke til dokumentet. 

Ved å klikke på informasjonsikonet etter Om rettskilden nederst i vinduet får du informasjon om rettskilden dokumentet ligger i.

Om dokumentet. Illustrasjon.

I en lov vil referanseopplysningene bestå av:

  • Rettskilde
  • Dato
  • Dato [standardhenvisning]
  • Tittel
  • Korttittel
  • Departement
  • Publisert
  • Lenke 
  • Om rettskilden 

I tillegg har man mulighet for å åpne referansen i noen av de vanligste publiseringsformatene for siteringer og referanser brukt av faglige forfattere: EndNote, RIS og BibTex.